Strona główna

sprzet3W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat znacznie zmniejszyła się ilość zmagazynowanej w przyrodzie wody przydatnej do spożycia. Obserwujemy obniżanie się poziomu wód gruntowych, a co gorsza trwałe naruszanie zasobów wód podziemnych na głębokości kilkudziesięciu metrów. Równocześnie z tymi zjawiskami – wraz z podnoszeniem się poziomu życia mieszkańców miast i wsi – wzrasta indywidualne zużycie wody. Trzeba więc budować wciąż nowe jej ujęcia, doskonalić ujęcia istniejące i odprowadzać do środowiska coraz większe ilości wody zużytej.

Powyższą teorię wprowadzamy w życie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno klientów jak i naszego wspólnego środowiska.