Zakres usług

- studnie głębinowe
- studnie kopane
- likwidacja studni
- pompy ręczne (abisynki)
- remonty studni
- remonty pomp głębinowych i ssących
- stacje uzdatniania wody (odżelazianie, odmanganianie)
- instalacje wodno-kanalizacyjne
- odwadnianie (kanalizacja deszczowa)
- przydomowe oczyszczalnie ścieków
- prace konserwacyjne hydroforni
- przygotowanie instalacji pod komputerowe systemy nawadniania ogrodów
- poszukiwanie cieków wodnych
- inne prace